Konebytte, mænds seksuelle udveksling af koner; kendes bl.a. som en tidligere udbredt traditionel praksis hos inuit. Konebytte spænder over varierende fænomener fra engangsforeteelser til formaliserede, livslange sideægteskaber. Både seksuel tiltrækning, praktiske omstændigheder og det allianceskabende moment synes at have spillet ind. Konebytte forklares ofte funktionelt som en måde, hvorpå man kunne etablere en slags forpligtende slægtskabsforbindelse, et socialt sikkerhedsnet, der sågar havde konsekvenser for børnene af forholdet. Konebytte cementerede mænds venskaber eller partnerskaber; ofte blev relationen indgået af mænd, der i forvejen var handelspartnere. Elementet af kvindeudveksling og mulig tvang er åbenlyst, men kvinders interesse i sagen kan på ingen måde udelukkes. Undertiden var kollektivt partnerbytte ansporet af shamanen, fx for at modvirke misfangst.