Konduktør, (via fr. conducteur fra lat. conductor, af conducere 'føre sammen, lede'), person, der leder og fører tilsyn med et arbejde, ved bygningsarbejder som regel en arkitekt eller ingeniør.