Kondensvand er fortættet vanddamp på overflader med en temperatur, der er lavere end luftens dugpunkt; se kondens.