Koncernfagligt samarbejde, samarbejde mellem tillidsrepræsentanter i flere afdelinger af en virksomhed eller en koncern. Betegnelsen bruges ofte om det faglige samarbejde i multinationale selskaber. Koncernfagligt samarbejde har siden 1960'erne været et krav fra de internationale fagsekretariater. Ifølge et EU-direktiv fra 1996 pålægges multinationale selskaber af en vis størrelse inden for EU at etablere et europæisk samarbejdsudvalg, hvis medarbejderne ønsker det. Det forventes, at der vil blive dannet ca. 1500 udvalg; heraf vil ca. 200 være baseret på aftaler, som blev indgået, før direktivet trådte i kraft.