Koncentrator, (afledn. af lat. concentrare, se koncentration), enhed i et tele- eller datanet, som modtager trafik fra mange kanaler (tilbringerkanaler) og videresender den til et mindre antal kanaler af samme type. Koncentratorer kan anvendes, når tilbringerkanalerne ikke samtidig udnyttes fuldt ud; især i forbindelse med datatransmission kan koncentrationsfaktoren være stor. Se også telefoncentral.