Kombinationstoner, fiktive toner, som undertiden opfattes, når to forskellige toner klinger samtidig. Man skelner mellem differenstoner og summationstoner. Af størst betydning er differenstonerne, hvis frekvens svarer til differensen mellem de to klingende toner; er disse frekvenser fx 96 og 64 Hz, bliver differenstonens frekvens 32 Hz (summationstonen bliver på 160 Hz). Differenstoner udnyttes ved stemning af strengeinstrumenter og ved orgelbygning.