Kolorisme, (af lat. color farve + -isme), malerisk retning, som lægger hovedvægten på farvevirkningen.