Kolonibestyrer, indtil 1950 øverste danske embedsmand i en koloni i Grønland. Titlen havde baggrund i 1782-instruksen, der var stilet til "Købmanden, eller den, som forestår handelens bestyrelse".