Kohæsionsjordart, jordart, der er så finkornet og dermed har så lav permeabilitet, at styrken ved kortvarige belastningsændringer afviger væsentligt fra styrken ved tilsvarende længerevarende belastningsændringer. Styrkeforskellen skyldes kohæsion. I daglig tale er kohæsionsjordart og ler synonyme.