Klostermystik, Hovedparten af såvel kristen som ikke-kristen mystik er blevet til i tilknytning til klosterlivet, idet kontemplation fremmer den religiøse oplevelses intensitet. De kendteste repræsentanter for klostermystik er Bernhard fra Clairvaux og Hildegard af Bingen.