Klokfrekvens, frekvens, hvormed regelmæssige elektriske impulser genereres af en svingningskreds i en digital computer eller andre digitale maskiner. Hver impuls udløser et eller flere tilstandsskift i den digitale maskines komponenter. De resulterende tilstande i maskinen efter en impuls er bestemmende for de tilstandsændringer, der vil blive udløst af den næste impuls. En digital maskine kaldes derfor også en sekvensmaskine. Klokfrekvenser angives i Hz, kHz eller MHz svarende til antallet af impulser pr. sekund. For de hurtigste integrerede kredse, som anvendes i fx pc'er, er klokfrekvensen steget fra nogle få MHz i 1980 til mere end 3 GHz i 2006.