Klimaksformation, (1. led gr. 'trappe, stige, stigning', af klinein 'hælde'), større vegetationsenheder karakteriseret af bestemte livsformer, fx skov, mose eller hede. En klimaksformation betegner i successioner det stabile slutstadium, hvor artssammensætning og struktur stort set ikke ændrer sig over lange tidsrum. Et eksempel er den blandingsskov domineret af eg, som i menneskets fravær ville være udbredt over det meste af Danmark. Klimaksformationen antages at være bestemt af en eller flere faktorer som fx klima, topografi, jordbundsforhold eller hyppighed af skovbrande. Et klimakssamfund betegner et stabilt biologisk samfund med alle dets organismer, se også økologi.