Klejnsmed, (af ty. Kleinschmied, af klein 'lille' og Schmied 'smed'), smed, som udfører mindre arbejder i jern; se smed og jern- og metaluddannelser.