Klassisk mekanik, newtonsk mekanik, den del af mekanikken, som grunder sig på Newtons love. Dens senere udvikling med bidrag af Euler, d'Alembert, Laplace, Lagrange, Hamilton mfl. var stort set tilendebragt inden 1850. Med denne afgrænsning ligger relativistisk mekanik og kvantemekanik uden for klassisk mekanik.