Klassifikationsselskab, uvildig institution, som klassificerer skibe. Oprindelig var klassifikationsselskaber hjælpeorganer for dem, der forsikrede skibe og ladninger, hvilket var med til at sikre, at forsikringspræmierne var rimelige i forhold til de risici, der kunne forekomme. Således blev der opkrævet lavere præmier for skibe, der klassificeredes som velbyggede og godt vedligeholdte, end for dårligere skibe. Efterhånden udvidedes dette til, at klassifikationsselskaber også udgav regler for skibsbygning samt foretog tilbagevendende besigtigelser af skibe, hvorefter konstaterede svagheder skulle udbedres, for at skibet kunne forblive i sin klasse. Senere er klassifikationsselskabers arbejdsområder udvidet til andre transportmidler m.m., bl.a. til offshoremateriel. Desuden yder selskaberne rådgivning og driver forskning. De mest kendte klassifikationsselskaber er Lloyd's Register of Shipping, Bureau Veritas og Det Norske Veritas.