Klamath, indianere i plateaulandet i det sydlige Oregon og nordlige Californien, der førhen ernærede sig ved fiskeri, jagt og indsamling samt udstrakt handel med nabogrupper. I 1864 gjordes en del af deres territorium til reservat for klamath, grupper af modoc og yahuskin paiute. Klamath rådede over rige tømmerresurser og blev i 1954 frakendt status som anerkendt stamme med særlig beskyttelse; skov og jord blev solgt. I 1993 levede 70% af klamathbefolkningen under fattigdomsgrænsen. Klamath søges retableret som selvstyrende stamme; de udgør ca. 2700 individer (1993).