Kinetoplast, (af gr. kinetos 'bevægelig', af kinein 'bevæge', og afledn. af plassein 'forme, danne'), det enlige mitokondrie, som findes hos protozoer af familien Kinetoplastida. Som noget enestående indeholder kinetoplasterne 5000-10000 små tæt sammenkoblede cirkulære DNA-molekyler på ca. 2000 baser og ca. 50 større DNA-ringe på 20000-40000 baser, der svarer til almindelige mitokondriers DNA. I kinetoplasten foregår en redigering af det messenger-RNA, som kopieres fra de store DNA-ringe, idet der sker en indsættelse eller fjernelse af uridinnukleotider i RNA-kæden. Denne redigering styres af RNA-molekyler kopieret fra de små DNA-ringe.