Kinesiologi, (af gr. kinesis 'bevægelse', af kinein 'bevæge', og -logi), teknik til undersøgelse af muskelfunktionen udviklet inden for amerikansk kiropraktik i 1960'erne ved en kombination af dette fags teori med akupunkturlære. Der er siden fremkommet flere varianter af teknikken; ved den i Danmark mest anvendte fornemmer undersøgeren muskelreaktionen på et let tryk på patientens udstrakte arm. Herved antages ændringer i kroppens "energi" at kunne aflæses som udtryk for sygdom. Se alternativ medicin.