Kildesortering, sortering af affald på stedet, dvs. hvor affaldet opstår, fx i husholdninger. Især sorteres der i papir, pap og glas samt "grønt affald" (madrester o.a. organisk affald) og "rødt affald" (resten). Kildesortering bidrager til øget genanvendelse og dermed til mindre affald og mindre resurseforbrug.