Kikuyu, bantutalende folk på ca. 7 mio. individer i det sydlige og centrale Kenya; en af de største og bedst uddannede af landets etniske grupper. Foruden mindre husdyrhold har det traditionelle agerbrug omfattet bl.a. hirse og majs. I dag er afgrøder som kaffe, te og bananer vigtige. Efter Mau Mau-opstanden (1952-56), hvor kikuyu forsøgte at opnå uafhængighed fra den engelske kolonimagt, blev de delvis samlet i egentlige landsbyfællesskaber i umiddelbar nærhed af deres agerjord. Den politiske organisation er bygget op omkring aldersklasser; den, der samler samfundets ældste generation, er den politisk ledende. Aldersklasserne, som består af seks niveauer, grupperer hhv. mænd og kvinder. Personer, som er indviet til samme aldersklasse, etablerer intime bånd og udfolder en gensidig social hjælp livet igennem. Mange kikuyuer er konverteret til kristendom uden dog helt at opgive troen på skaberguden Ngai samt forfaderkulten. Se også Kenya.