Keruing, (malaj.), veddet fra forskellige arter af træslægten Dipterocarpus, se yang.