Kerogen, (af gr. keros 'voks' og -gen), fintfordelt organisk materiale, der er bevaret i sedimentære bjergarter, såkaldte kildebjergarter. Kerogen stammer fra dele af planter, dyr og bakterier og kan ved opvarmning omdannes til olie og gas.