Kerneled, overordnet led, en grammatisk betegnelse for det centrale led i et syntagme. I syntagmet dejlige børn er børn kerneled.