Kendingssignal, kendingsbogstav, bogstaver eller kombination af bogstaver og tal, som tildeles ethvert skib, der optages i et lands skibsregister. Kendingssignalet er også kaldesignal til brug ved radiokommunikation. Lignende kendingssignaler tildeles luftfartøjer og kyststationer. Kendingssignalet kan endvidere benyttes ved flagsignalering efter det internationale signalsystem.