Kemiingeniør, person, som er højere uddannet inden for det kemitekniske område mhp. arbejde i fx proces-, levnedsmiddel- og kemisk industri. Andre arbejdsområder er miljøforvaltning, kontrollaboratorier samt undervisning og forskning. Uddannelsen erhverves som diplomingeniør eller civilingeniør på Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet eller Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (civilingeniørstudiet i samarbejde med Syddansk Universitet). Se også ingeniør.