Kayapó, fællesnavn for ca. 15 autonome indianske dialektgrupper i det centrale Brasilien, der alle taler ge-sprog; i dag kendt under etnonymer som bl.a. gorotire og xikrin. Deres historie over de sidste 150 år er præget af stadig opsplitning i nye lokalgrupper, hvis samlede folketal ligger på ca. 4000. Kayapó har udvist forbløffende evner til at fastholde deres traditionelle kultur, samtidig med at dele af dem har taget civilisationens tilbud til sig. De lever således fortsat med en traditionel amazonisk blandingsøkonomi af jagt, fiskeri, indsamling og svedjebrug, og de opretholder deres karakteristiske cirkulære landsbyer med mandshuset i centrum; denne opdeling henviser symbolsk til den sociale adskillelse mellem kvinder og mænd, privat og offentligt, dagligt og rituelt liv.