Kausalgi, (af gr. kausis brænden + algos smerte), brændende smerte på grund af overømfindtlighed i huden.