Kasuistik, (af fr. casuistique, af lat. casus 'tilfælde, sag'), i lægevidenskab en offentliggjort beskrivelse af et enkelt sygdomstilfælde med skildring af fx usædvanlige symptomer, se klinisk forskning.