Kassitter, nærorientalsk oldtidsfolk af uvis oprindelse, men formodentlig fra bjergegnene øst for Babylonien. De omtales første gang ca. 1770 f.Kr. Ca. 1550 f.Kr. gjorde de sig på fredelig vis til herrer i Babylonien, hvor deres dynasti regerede i 400 år, længere end noget andet i landets historie. Politisk var Babylonien under kassitterne et svagt land, og de samtidige egyptiske og hittitiske storkonger betragtede nærmest kassitterkongerne som forkælede børn. Kassitterne fremmede babylonisk religion og kultur i en sådan grad, at man i dag næsten intet ved om deres egen. Deres sprog er ligeledes så godt som ukendt.