Karton, (af fr. carton 'pap', afledt af lat. charta 'papir, skrift'), fortegning i fuld størrelse på papir eller tyndt pap for et maleri, en fresko eller en gobelin. Kartoner blev benyttet i mosaikkunsten og glasmaleriet, før malerne tog teknikken i anvendelse i 1400-t. For at overføre tegningen til maleunderlaget gennemstak man fx konturerne med en nål og overdryssede hullerne med kridt eller kulstøv (eller pustede det igennem), så konturerne aftegnede sig på grunderingen.