Karbogen, (lat. karbo- + gr. -gen), blanding af ilt og kuldioxid.