Karatjajisk-balkarisk, nordvesttyrkisk sprog, som tales af ca. 155.000 karatjajer og ca. 85.000 balkarer i Nordkaukasus. Karatjajisk og balkarisk kan dog også opfattes som to selvstændige, men nærtbeslægtede sprog. Skriftsproget blev udviklet i begyndelsen af 1900-t. på basis af arabisk skrift og 1926-37 skrevet med det latinske alfabet, derefter med det kyrilliske.