Kanon, (gr. 'stang, målestok, regel, rettesnor'), den officielle samling af skrifter, der udgør Bibelen; se også kanoniske bøger.