Kandebærerfamilien er en sydøstasiatisk plantefamilie med ca. 170 arter af kødædende planter i en enkelt slægt, kandebærer (Nepenthes). Kandebærerfamilien er antagelig beslægtet med soldugfamilien.