Kamikposten, begreb og talemåde i Grønland, anvendt af danske om rygtelignende informationer, der spredtes efter mund til mund-metoden lokalt og fra sted til sted langs kysten. Udtrykket er også blevet brugt om små brevmeddelelser, som sendtes mellem danske med besked, invitation e.l., før telefonen blev indført.