Kalorimeter, (af kalorie og -meter), apparat til måling af varmeoverførsler (kalorimetri). Det simpleste og mest anvendte kalorimeter er en varmeisoleret messingbeholder indeholdende en kalorimetervæske (fx vand) og et termometer. En primitiv varmeisolering fås vha. isolerede støtteben og et tyndt, stillestående luftlag. Avancerede kalorimetre er vakuumisolerede og har en tilbagekobling, der lader de nære omgivelser følge kalorimeterbeholderens temperatur, hvorved man forhindrer "falske" varmetilførsler til eller fra omgivelserne ved ledning eller stråling.