Kalkvand er en vandig opløsning af calciumhydroxid, Ca(OH)2; det anvendes ved kemisk analyse til prøve for kuldioxid, idet tilledning af kuldioxid giver bundfald af calciumcarbonat.