Køleskib, specialskib til transport af fordærvelige varer som frugt, kød o.l. Køleskibet er ofte hurtigtsejlende for derved at opnå kortere transporttid for ladningen. Skibets lastrum er forsynet med indvendig isolation på klædning og dæk, så man kan holde den ønskede og i regelen lavere temperatur i lastrummene uafhængigt af temperaturen uden for skibet. Køleskibet har et kraftigt kølemaskineri, der er dimensioneret efter de klimazoner, skibet er beregnet til at sejle i; det er kombineret med et udbygget ventilationssystem, hvilket gør det muligt at kontrollere og styre temperatur og luftsammensætning lige så godt som i et kølelager på land. Da lastrummene ofte er opdelt med skotter og mellemdæk, som også er forsynet med isolation, kan man transportere forskellige varetyper med uens krav til temperatur og luftsammensætning på samme rejse. Da de transporterede varer under lastning og losning samt under transport mellem afskiber, skib og modtager kan blive udsat for skadelige temperaturskift, har kølecontainere vundet en vis udbredelse. Det er isolerede containere forsynet med eget køleaggregat, som kan transporteres uåbnet med bil eller bane til og fra skib og blot kræver eltilslutning om bord.