Kølbåd, sejlfartøj med en nedragende finneagtig køl, der i modsætning til en sænkekøl er en fast del af skroget. Kølen bærer ofte nederst en stor ballastvægt af bly, støbejern eller beton, som giver fartøjet forøget evne til at føre sejl. Kølbåden får ved kølens form og placering mindre afdrift ved bidevindssejlads, men til gengæld noget større fremdrivningsmodstand.