Jordsold, stor sigte til sortering af genstande fra jord. Jordsold er primært beregnet til fjernelse af sten og knolde, men anvendes også til udskillelse af mindre emner bl.a. i forbindelse med arkæologiske udgravninger.