Jordlopper, Alticinae, gruppe af bladbiller, som kan springe vha. kraftige bagben. Flere arter kan optræde som skadedyr i landbrugsafgrøder. Raps angribes af flere arter i slægten Phyllotreta, som gennemhuller eller helt afribber bladene. Den voksne rapsjordloppe, Psylliodes chrysocephala, angriber også bladene, mens dens larver minerer bladstilke og stængler. Bedejordloppen, Chaetocnema concinna, gnaver huller i bladene af bederoer, og larver af den brune kornjordloppe, Crepidodera ferruginea, gnaver runde huller i de underjordiske skuddele på unge kornplanter. Bekæmpelse af jordlopper er sjældent nødvendig, dog med undtagelse af rapsjordloppeangreb.