Jakobitter var tilhængere af den fordrevne kong Jakob 2. af England efter The Glorious Revolution 1688-1689. Jakobitterne, der overvejende var engelske og skotske katolikker, støttede siden også Jakobs søn Jakob Edvard Stuart.