Jainistisk litteratur, religiøse skrifter og andre former for litteratur frembragt af jainistiske forfattere og lærde. Shvetambara-sektens samling af autoritative skrifter, der er affattet på det middelindiske sprog ardhamagadhi, består af 45 tekster. Samlingen har fået sin endelige form i 400-t. e.Kr. Teksterne behandler mangfoldige emner, bl.a. Mahaviras liv og lære, ordensregler for munke og nonner og systematiske fremstillinger af læren. En omfattende kommentarlitteratur på prakrit og sanskrit knytter sig til de kanoniske skrifter. Digambara-sektens tilhængere anerkender ikke denne kanon; de har deres egne dogmatiske værker.