Isobare atomkerner, atomkerner med samme massetal, men forskellige proton- og neutrontal. Ved betahenfald omdannes en radioaktiv moderkerne til en isobar datterkerne.