Introspektiv er et latinsk ord for indadskuende eller selviagttagende.