Introjektion, (af lat.), inden for psykologi indlevelse i en anden persons væremåde i en sådan grad at man identificerer sig med denne; sammenlign med internalisering.