Intervokalisk, sprogvidenskabelig betegnelse for en konsonants stilling mellem vokaler uanset ordgrænser. De kursiverede konsonanter er intervokaliske i "Du må så græs i haven på søndag".