Interval, (af lat. intervallum 'mellemrum, afstand', egl. 'afstand mellem to pæle', af inter- og lat. vallus 'palisadepæl'), musikalsk begreb, der betegner afstanden i diatoniske trin mellem to toner: prim (samme tone), sekund (to toner med ét trins afstand), terts (to trin), kvart (tre trin), kvint, sekst, septim og oktav; desuden none (oktav + sekund), decim, undecim og duodecim. Prim, kvart, kvint og oktav kaldes rene, mens sekund, terts, sekst og septim kan være store eller små; alle intervaller kan desuden forstørres eller formindskes. Rene intervaller samt terts og sekst betragtes som konsonanser, sekund, septim og alle forstørrede og formindskede intervaller som dissonanser.