Interpersonel, (lat. inter- + fr. personel), mellemmenneskelig.