Internodium, (af lat. inter- + nodus knude, bindeled), inden for botanik stængelstykke.